Status přenašeče

1 999 

Plánujete nebo budete plánovat rodinu? Zjistěte, jaké máte predispozice, které nemusí mít vliv na vás, ale mohou mít vliv na zdraví vašich dětí.

Kategorie:

Popis

Za přenašeče autosomálně recesivního onemocnění se považuje osoba, která má ve své DNA jednu kopii změněného genu. Takový jedinec obvykle nevykazuje příznaky onemocnění, ale může ovlivnit zdravotní stav svých dětí. Aby se takové onemocnění rozvinulo, je třeba zdědit obě mutované kopie daného genu.
Naše analýza však nezahrnuje všechny genetické varianty, které mohou být spojeny s rozvojem takových onemocnění. Proto i s negativním výsledkem můžete být nositelem varianty, kterou jsme neanalyzovali. Pokud jste vy i váš partner dostali pozitivní výsledek, je vhodné se poradit s lékařem.