Inne predyspozycje zdrowotne

299 

Problemy zdrowotne wpływają na nasze samopoczucie. Niektóre są tymczasowe, inne chroniczne i poważne. Analiza DNA może pomóc w wykryciu genetycznych predyspozycji do różnych chorób, a co za tym idzie, umożliwić w porę podjęcie działań zapobiegawczych.

Kategoria:

Opis

Na nasze samopoczucie i codzienne życie mogą wpływać różne problemy zdrowotne związane z tymczasowymi lub przewlekłymi dolegliwościami, które w najpoważniejszych przypadkach mogą powodować nawet stan zagrażający życiu. Oprócz predyspozycji genetycznych na rozwój chorób wpływają inne czynniki, takie jak nasza dieta, aktywność fizyczna, nadmierne spożycie alkoholu czy palenie tytoniu. Wyniki w tej kategorii mówią wyłącznie o podatności genetycznej do rozwoju konkretnych chorób i nie są jednoznaczne z ich wystąpieniem.
Ponieważ wpływają na nie także inne czynniki, niskie ryzyko genetyczne nie wyklucza ich występienia w przyszłości. W celu minimalizacji ryzyka występienia chorób z tej kategorii, sugerujemy wdrożenie działań profilaktycznych wymienionych w zaleceniach otrzymanych razem z wynikami.