Onkologie

1 399 

Genetika je jedním z faktorů, které ovlivňují vznik rakoviny. Poznejte své genetické predispozice v oblasti náchylnosti k onkologickým onemocněním. Díky DNA analýze můžete jednat proaktivně a chránit tak své zdraví.

Kategorie:

Popis

Onkologická onemocnění představují velkou skupinu nemocí, které jsou charakteristické zejména nekontrolovatelným dělením buněk a šířením těchto abnormálních buněk do různých částí těla. Kvůli takto narušené regulaci mohou tyto buňky vytvářet větší útvary. Nádory, které mohou narušit normální fungování tkání nebo orgánů. Rakovina může vzniknout v kterékoli části těla z různých příčin, včetně genetických faktorů, vlivu prostředí, životních návyků, ale i obyčejné náhody.
Výsledky v této kategorii hovoří o genetické náchylnosti, přičemž nezahrnují vliv ostatních faktorů. Vyšší genetické riziko proto neznamená, že se dané onemocnění u vás musí objevit a také není vyloučeno, že se během života setkáte is takovým onemocněním, na které nemáte vyšší genetickou náchylnost. Pro snížení pravděpodobnosti rozvoje těchto onemocnění, jakož i pro včasný záchyt případného rozvinutého onemocnění, vám doporučujeme zvážit preventivní kroky uvedené v doporučeních výsledků.