Onkológia

59 

Genetika je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik rakoviny. Spoznajte svoje genetické predispozície v oblasti náchylnosti na onkologické ochorenia. Vďaka DNA analýze môžete konať proaktívne a chrániť svoje zdravie.

Kategória:

Popis

Onkologické ochorenia predstavujú veľkú skupinu ochorení, ktoré sú charakteristické najmä nekontrolovateľným delením buniek a šírením týchto abnormálnych buniek do rôznych častí tela. Kvôli takto narušenej regulácii môžu tieto bunky vytvárať väčšie útvary – tzv. nádory, ktoré môžu narušiť normálne fungovanie tkanív alebo orgánov. Rakovina môže vzniknúť v hociktorej časti tela z rôznych príčin, vrátane genetických faktorov, vplyvu prostredia, životných návykov, ale aj obyčajnej náhody.
Výsledky v tejto kategórii hovoria o genetickej náchylnosti, pričom nezahŕňajú vplyv ostatných faktorov. Vyššie genetické riziko preto neznamená, že sa dané ochorenie u vás musí objaviť a taktiež nie je vylúčené, že sa počas života stretnete aj s takým ochorením, na ktoré nemáte vyššiu genetickú náchylnosť. Na zníženie pravdepodobnosti rozvoja týchto ochorení, ako aj na včasný záchyt prípadného rozvinutého ochorenia, vám odporúčame zvážiť preventívne kroky uvedené v odporúčaniach výsledkov.