Zdravie

59 

Všetci sme rôzni a nie každý má rovnaké riziko na rozvoj nejakého ochorenia. Zistite svoje zdravotné predispozície a buďte o krok vpred.

Kategória:

Popis

Cítiť sa fyzicky a psychicky dobre je veľmi dôležité. V tejto časti nájdete informácie, ktoré môžu naznačovať, ako vaše gény ovplyvňujú riziko vzniku rôznych ochorení. Pamätajte, že ide len o predispozície, takže nie je zaručené, že choroby, na ktoré máte zvýšené genetické riziko, sa skutočne rozvinú, alebo že sa neobjavia ochorenia, na ktoré genetické riziko nemáte.
So znížením šance, že sa u vás takéto ochorenia rozvinú, vám môže pomôcť dodržiavanie preventívnych opatrení, ktoré sú uvedené v odporúčaniach. Na rozvoj týchto ochorení vplývajú okrem genetiky aj iné faktory, ako sú strava, pohybová aktivita, fajčenie, kozumácia alkoholu či prostredie. Tiež je dobré tieto výsledky prekonzultovať so svojím lekárom.