Iné zdravotné predispozície

59 

Zdravotné problémy ovplyvňujú fyzickú aj psychickú pohodu. Niektoré sú dočasné, iné chronické a vážne. DNA analýza vám môže pomôcť odhaliť genetické predispozície k rôznym ochoreniam a tak vám umožní včas prijať preventívne opatrenia a zlepšiť tak kvalitu vášho života.

Kategória:

Popis

Pocit fyzickej, ale aj duševnej pohody, môže byť ovplyvnený rôznymi zdravotnými problémami. Tieto problémy môžu byť dočasné, ale aj chronické a môžu významným spôsobom ovplyvniť náš každodenný život. V najvážnejších prípadoch môžu dokonca spôsobiť život ohrozujúci stav. Okrem genetickej predispozície majú na rozvoj týchto ochorení vplyv aj iné faktory, vrátane nášho stravovania, fyzickej aktivity, ale aj vystavovania sa zlozvykom, ako je nadmerný príjem alkoholu alebo fajčenie.
Výsledky v tejto kategórii hovoria o genetickej náchylnosti, pričom nezahŕňajú vplyv ostatných faktorov. Vyššie genetické riziko preto neznamená, že sa dané ochorenie u vás musí objaviť a taktiež nie je vylúčené, že sa počas života stretnete aj s takým ochorením, na ktoré nemáte vyššiu genetickú náchylnosť. Na zníženie pravdepodobnosti rozvoja týchto ochorení, ako aj na včasný záchyt prípadného rozvinutého ochorenia, vám odporúčame zvážiť preventívne kroky uvedené v odporúčaniach výsledkov.