Srdce a cievy

59 

Kardiovaskulárne ochorenia sú nebezpečné pre srdce a cievy. Môžu spôsobiť vážne problémy, ako je nedostatočné prekrvenie srdca či mozgu. Riziko vzniku týchto chorôb ovplyvňuje aj genetika, a práve DNA analýza vám môže pomôcť odhaliť vašu genetickú náchylnosť.

Kategória:

Popis

Kardiovaskulárne ochorenia sú veľkou skupinou ochorení, ktoré postihujú srdce a cievy, pričom môžu viesť k vážnym zdravotným komplikáciám. Medzi najčastejšie vážne komplikácie patrí nedostatočné prekrvenie srdca alebo mozgu kvôli zúženým alebo blokovaným cievam. Okrem genetiky je riziko rozvoja týchto ochorení ovplyvnené najmä prítomnosťou vysokého krvného tlaku, vysokých hladín LDL cholesterolu v krvi, cukrovky, ale aj fajčením alebo sedavým spôsobom života.
Výsledky v tejto kategórii hovoria o genetickej náchylnosti, pričom nezahŕňajú vplyv ostatných faktorov. Vyššie genetické riziko preto neznamená, že sa dané ochorenie u vás musí objaviť a taktiež nie je vylúčené, že sa počas života stretnete aj s takým ochorením, na ktoré nemáte vyššiu genetickú náchylnosť. Na zníženie pravdepodobnosti rozvoja týchto ochorení, ako aj na včasný záchyt prípadného rozvinutého ochorenia, vám odporúčame zvážiť preventívne kroky uvedené v odporúčaniach výsledkov.