NEŠTANDARDNÝ MATERIÁL

80 

1 vzorka resp. od jedného účastníka testu, napr. vlasové korienky, kefka, žuvačka, cig. ohorky a i., dĺžka trvania analýzy sa predlžuje o 10 pracovných dní od prijatia vzoriek a finančnej úhrady (nieje možné kombinovať s EXPRESNÝMI PRÍPLATKAMI)

Kategória:

Popis

1 vzorka resp. od jedného účastníka testu, napr. vlasové korienky, kefka, žuvačka, cig. ohorky a i., dĺžka trvania analýzy sa predlžuje o 10 pracovných dní od prijatia vzoriek a finančnej úhrady (nieje možné kombinovať s EXPRESNÝMI PRÍPLATKAMI)