Deprecated: Creation of dynamic property WP_Plugin_RfPack_Connector::$wpdb is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/rfpack_connector/init.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Plugin_RfPack_Connector::$api is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/rfpack_connector/init.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Plugin_RfPack_Connector::$ROOT_DIR is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/rfpack_connector/init.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Plugin_RfPack_Connector::$VIEWS_DIR is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/rfpack_connector/init.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property Wt_Smart_Coupon::$plugin_common is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/wt-smart-coupons-for-woocommerce/includes/class-wt-smart-coupon.php on line 183

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Benefit_Gateway::$need_processing is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/benefits-payment-gateway-plugin/payment-gateway.php on line 62

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Benefit_Gateway::$testmode is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/benefits-payment-gateway-plugin/payment-gateway.php on line 75

Deprecated: Creation of dynamic property WC_Benefit_Gateway::$publishable_key is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/benefits-payment-gateway-plugin/payment-gateway.php on line 76

Deprecated: Creation of dynamic property Wt_Smart_Coupon_Auto_Coupon::$_session_data is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/wt-smart-coupons-for-woocommerce/public/class-wt-smart-coupon-auto-coupon.php on line 259

Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/ele-custom-skin/includes/enqueue-styles.php on line 22
Liečivo warfarín a lieky na riedenie krvi. Ako na ne môže vplývať vaša DNA? - DNA ERA
Oslávte s nami 5. narodeniny. Využite zľavu 100 € na DNA Complex test s kódom: NARODENINY100.

Liečivo warfarín a lieky na riedenie krvi. Ako na ne môže vplývať vaša DNA?

Zrážanie krvi je pre ľudský organizmus nevyhnutný proces, vďaka ktorému pri bežných zraneniach (ako napríklad pri porezaní) nedochádza k výraznejšej strate krvi. Pri takomto procese vzniká krvná zrazenina, ktorú možno charakterizovať ako zhluk krvi gélovitej až polotuhej konzistencie. Ak však krvná zrazenina zablokuje prietok krvi cievou, postihnutá časť tela nie je dostatočne zásobovaná živinami, a prestáva správne fungovať. Zablokovanie priechodnosti ciev môže vyústiť až k vážnym zdravotným komplikáciám, akými sú napríklad hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia alebo infarkt myokardu. 

Čo ovplyvňuje vznik krvnej zrazeniny?

V súčasnosti je známych viacero faktorov zvyšujúcich riziko vzniku patologickej krvnej zrazeniny, ako napríklad: 

 • vek (čím sme starší, tým máme vyššiu pravdepodobnosť vývoja patologickej krvnej zrazeniny)
 • tehotenstvo
 • rakovina
 • fajčenie
 • obezita
 • dlhodobé sedenie, ležanie
 • hormonálna antikoncepcia

Aká je liečba a prevencia?

Ako súčasť prevencie a liečby patologických krvných zrazenín sa v štandardnej lekárskej praxi pacientom podávajú lieky, ktoré spoločne označujeme ako antikoagulanciá. Mechanizmus účinku tejto skupiny liečiv spočíva v blokovaní koagulačných faktorov, a tým aj samotnej koagulácii (zrážaniu krvi).

Krvná zrazenina je zhluk krvi gélovej až polotuhej konzistencie.
Krvná zrazenina je zhluk krvi gélovej až polotuhej konzistencie.

Ako vplýva metabolizovanie warfarínu na liečbu a prevenciu krvných zrazenín?

Hlavným indikátorom účinnosti warfarínu u jednotlivca je metabolizmus tohto liečiva. Mnohým ľuďom s pomalším metabolizmom trvá spracovanie warfarínu dlhšie. Liek zostáva v ich organizme aktívny po dlhší čas, a preto je v niektorých prípadoch potrebné znížiť dávku warfarínu. Užívanie štandardných, alebo vyšších dávok warfarínu u jedincov s pomalším metabolizmom tohto liečiva je rizikové, v dôsledku vyššieho rizika predávkovania, čo môže viesť až k abnormálnemu krvácaniu do mozgu, gastrointestinálneho traktu, alebo iných tkanív a v konečnom dôsledku tak spôsobiť závažné zdravotné problémy.

Naopak, u jedincov s rýchlejším metabolizmom warfarínu je pravdepodobné, že v prípade jeho užívania budú potrebovať navýšenie dávok liečiva. Je to práve v dôsledku toho, že štandardné dávky warfarínu nemusia byť u tejto skupiny ľudí dostatočné v prevencii, alebo liečbe patologickej krvnej zrazeniny.

Metabolizmus liečiv je jednou zo 7 oblastí, na ktoré sa pozeráme pri analýze DNA.  Súčasťou tejto oblasti je aj warfarín. Z DNA analýzy môžete zistiť genetickú predispozíciu, ako vaše telo metabolizuje warfarín, s čím je priamo spojená aj účinnosť tohto liečiva. V prípade, že sa vám v budúcnosti rozvinie problém so zrážaním krvi, pred nasadením liečby je vhodné upovedomiť svojho lekára o vašej predispozícii. Výsledok DNA analýzy mu môže dopomôcť k efektívnemu nastaveniu liečby a správnemu dávkovaniu liečiva. DNA analýza vám dáva možnosť personalizovanej prevencie, ktorá vedie k zdravšiemu životu. Pozrite si všetky analyzované oblasti nášho DNA Complex testu

Zdroje

 1. https://www.drugs.com/warfarin.html
 2. https://web.archive.org/web/20180612143838/https://www.drugs.com/monograph/warfarin-sodium.html
 3. https://www.nhs.uk/conditions/anticoagulants/
 4. https://www.healthline.com/health/how-to-tell-if-you-have-a-blood-clot#types
 5. https://medlineplus.gov/genetics/condition/warfarin-sensitivity/#resources
 6. https://medlineplus.gov/genetics/condition/warfarin-resistance/
 7. https://go.drugbank.com/drugs/DB00682

Zdroje fotografií

 1. Photo by Alex Green from Pexels
 2. https://www.freepik.com/free-vector/blood-clot-diagram-white_2480466.htm#page=1&query=blood%20clot&position=1 
Genetik DNA ERA

RNDr. Igor Šťastný, PhD.

Genetik

Igor je absolventom odborov biológia a virológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát, v ktorom sa venoval molekulárnej biológii, získal na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. RNDr. obhájil na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V spoločnosti DNA ERA pôsobí od roku 2020 na pozícií genetika.

Podobné články

DNA testy

DNA testy


Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Entry test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Complex test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Health test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Lifestyle test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA Beauty test

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
Rozšírenie mental health

Špecializované testy


Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
DNA test otcovstva

Konzultácie


Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /sites/dev.dnaera.com/files/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 727
Kardiologická preventívna prehliadka