Oslávte s nami 5. narodeniny. Využite zľavu 100 € na DNA Complex test s kódom: NARODENINY100.

Chronické ochorenie obličiek postihuje každého desiateho z nás. Máte naň genetickú predispozíciu?

Chronické ochorenie obličiek je často v prvých štádiách bezpríznakové. Keďže sa však spája s mnohými zdravotnými komplikáciami, je veľmi dôležité ho odhaliť čo najskôr a podniknúť špecifické kroky na spomalenie progresie ochorenia. K skorej diagnostike môže pomôcť aj poznanie genetickej predispozície. Naši existujúci zákazníci si vo svojich výsledkoch nájdu novú predispozíciu zaradenú v kategórii Zdravie. 

Čo je chronické ochorenie obličiek?

Chronické ochorenie obličiek je multifaktoriálne ochorenie. To znamená, že okrem genetiky pri jeho rozvoji zohrávajú úlohu aj ďalšie faktory, vrátane nášho životného štýlu. Pri tomto ochorení ide o také poškodenie obličiek, ktoré neumožňuje fungovať obličkám tak, ako by mali. Zdravé obličky majú v tele nezastupiteľnú funkciu, pretože sa podieľajú na odstraňovaní odpadových látok, toxínov a prebytočných tekutín. To robia prostredníctvom filtrácie krvi, pričom celú krv v tele vyfiltrujú raz za 30 minút. Okrem toho sa podieľajú aj na regulácii krvného tlaku a podporujú tiež tvorbu červených krviniek.

Prečo môže byť ochorenie nebezpečné?

V prípade obmedzenej filtrácie krvi zostávajú prebytočné tekutiny a odpadové látky v tele, čo môže viesť k iným zdravotným problémom, vrátane ochorenia srdca či mŕtvice. Samotné poškodenie obličiek môže časom viesť až k ich zlyhaniu.

Ako môžem ochoreniu zabrániť?

Pri rozvoji tohto ochorenia zohrávajú úlohu viaceré faktory, a to vrátane životného štýlu. Dodržiavanie návykov zdravého životného štýlu preto môže pomôcť v prevencii jeho rozvoja. Je dôležité: 

  • byť fyzicky aktívny, 
  • vyhýbať sa nadmernej hmotnosti, 
  • nefajčiť, 
  • obmedziť príjem alkoholu, 
  • zdravo sa stravovať. 

Konkrétne odporúčania si nájdu naši zákazníci v detaile tohto výsledku v našej digitálnej webovej aplikácii.

Vplyv genetiky je vysoký

Odhaduje sa, že na rozvoj chronického ochorenia obličiek vplýva genetika až do miery 75 %. Práve preto je veľmi dobré poznať svoju genetickú predispozíciu a v prípade vyššieho rizika podniknúť konkrétne kroky v rámci prevencie, vrátane prípadnej úpravy životného štýlu, ale aj lepšej kontroly zdravia obličiek v spolupráci s lekárom.

Nový výsledok analýzy

Prihláste sa do svojich výsledkov. Genetická predispozícia na rozvoj chronického ochorenia obličiek je odteraz zadarmo dostupná pre všetkých našich zákazníkov. Zároveň ju bude mať vo svojej analýze každý budúci zákazník, ktorý vstúpi do sveta DNA s DNA Complex testom alebo DNA Health testom. Spoznajte svoje predispozície aj vy.

Zdroje:

  1. Webster, A. C., Nagler, E. V., Morton, R. L., & Masson, P. (2017). Chronic kidney disease. The lancet, 389(10075), 1238-1252.
  2. Romagnani, P., Remuzzi, G., Glassock, R., Levin, A., Jager, K. J., Tonelli, M., … & Anders, H. J. (2017). Chronic kidney disease. Nature reviews Disease primers, 3(1), 1-24.
  3. Cañadas-Garre, M., Anderson, K., Cappa, R., Skelly, R., Smyth, L. J., McKnight, A. J., & Maxwell, A. P. (2019). Genetic susceptibility to chronic kidney disease–some more pieces for the heritability puzzle. Frontiers in Genetics, 10, 453.
Genetik DNA ERA

Mgr. Filip Uhrin

Genetik

Filip je absolventom odboru genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti DNA ERA pôsobí na pozícii genetika takmer od úplného vzniku. Na základe rôznych vedeckých štúdií pripravuje podklady pre prípravu DNA analýz, ale zabezpečuje aj odborné konzultácie so zákazníkmi.  

Podobné články

DNA testy

Konzultácie